Forud for byggeriet i Rantzausminde har Svendborg museum forestået en omfattende arkæologisk udgravning af hele området.
Her blev der udgravet 7 gravhøje, hvilket er grunden til, at vi har valgt at kalde det nye byggeri De Syv Høje.
Udgravningerne er i færd med at blive analyseret på Svendborg museum, og det er allerede aftalt med museet, at der i situationsplanen for området skabes plads til at formidle områdets historie.

På en del af fællesarealerne i De Syv Høje opstilles randstenskæden fra den ene høj, samt en stensætning fra det tilhørende kulthus.
Gravhøjen er typisk for ældre bronzealder (ca. 1700 – 1100 f.Kr.) og centralt i resterne af højen blev der fundet et gravanlæg med en lille pilespids af flint, der også kan dateres til ældre bronzealder.
Det tilhørende kulthus tolkes af arkæologerne som værende samtidig med gravhøjen. Da der ikke blev gjort nogle fund i kulthuset, tolkes det ikke som et offersted, men det vurderes snarer, at det blev brugt som et ”stillerum”, hvor man har kunne ære de gravlagte i højen.

Ved stensætningen opstilles i samarbejde med Svendborg museum en informationstavle, der formidler områdets enestående historie til beboere og interesserede.