Mange måneders samarbejde med Flæks og Miljømærkning Danmark har nu nået første milepæl – og Brdr. Thybo Ejendomsudvikling har fået Licens til Svanemærket byggeri!

Til en start er det byggeriet Terrassehusene i Bendixminde, der opføres som Svanemærket byggeri, men på sigt er det målet, at langt flere projekter skal underlægges samme skærpede miljøkrav. Det er vores klare indtryk, at interessen for bæredygtigt byggeri vokser i hele branchen, så både investorer, underentreprenører og leverandører er begyndt at udfordre det traditionelle boligbyggeri – og holde fokus på at opføre grønne og bæredygtige boliger i hele Danmark.

Svanemærket er garant for, at bygningen både er et godt valg for miljøet og for de mennesker der skal opholde sig i den. Bygningerne lever nemlig op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. Her igennem kan byggebranchen bidrage til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, har været en uvurderlig hjælp i arbejdet med at finde vej igennem regler og kriterier, og vi glæder os til at de fortsat skal følge byggeriet tæt.